Ano ang Solusyon?

Mga problema ng masa, problema ng bansa

Mahigit kalahati ng populasyon ng bansa ay dumaranas ng kahirapan, kagutuman at kawalan ng pagkakataon para mabuhay ng disente.

Ang mga nagtatrabahong mamamayan (ang mayorya ng populasyon ng bansa) ay binabayo araw araw ng paglobo ng mga walang trabaho, pagsupil sa karapatan na mag-unyon, kontrakwalisasyon, mababang pasahod, kakulangan sa murang pabahay, kakulangan sa serbisyong publiko tulad ng edukasyon at kalusugan, mahal na presyo ng batayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig at komunikasyon.

Laganap ang problema ng magsasaka at magbubukid sa kawalan ng lupang masasaka pero marami ng mga lupang nakatiwangwang. Landlordism. Usura. Mataas na presyo ng inputs sa pagsasaka ngunit mababang presyo ng produktong agricultural. Kawalan ng matinong plano sa pagpapaunlad sa kanayunan ng bansa.

Ang mga maralita ng lunsod ay dumarami sa mga syudad at nagkukumpulan at nagsisiksikan sa paninirahan sa mga delikadong lugar tulad tabing ilog , estero, ilalim ng tulay, tabi ng riles at mga lugar na di para sa tao.

Ang gobyerno ay nabaon sa utang sa labas at loob ng bansa. Numero uno at pinakamalaki sa badyet, halos kalahati nito, ang pambayad-utang.

Sinasalamin ng ganitong sitwasyon ng masa ang sitwasyon ng bansa. Habang ang mga malawak na masang Pilipino ay nakalugmok sa kahirapan, ang mga mayayamang negosyante at mga bulok na pulitiko at kanilang pamilya ay nagtatampisaw sa magarbo, maluhong pamumuhay.

Ang mga tagapagsilbi sa bayan ay nagsisilbi para paginhawahin ang kanilang sariling bulsa, pamilya, kamag-anak, kaibigan at kapartido. Pag naupo sa pwesto, ang ginagawa ay magpayaman. Magliwaliw sa ibang bansa. Magpakabundat sa mamahaling pagkain. Mabuhay na parang hari o reyna.

Kailangan ng pagbabago sa bansa. Kailangan ng mga reporma sa ibat-ibang larangan ng lipunan. Kailangan ng kumilos para iligtas ang bayan sa gahamang negosyante at mga bulok na pulitiko na kumakamkam ng yamang likha ng mga nagtatrabahong mamamayan.

Solusyon sa mga problema ng masa at problema ng bansa

Para lutasin ang mga problemang kinakaharap ng masa, kailangan ng aktibong pagkilos ng masang Pilipino para iligtas ang bansa sa delubyo ng karalitaan at kawalang pag-asa. Sa loob at labas ng bulwagan ng Kongreso kailangan ang pakikilahok ng masa. Kailangan din ang representante ng masa sa Senado na makikipaglaban sa kagyat at pangmatagalang kalutasan ng problema ng bansa.

Ang Kagyat na Apat na Dapat na Ipaglalaban sa Senado ni JV Bautista:

1. Reporma sa Ekonomiya. Sa kagyat ay kailangan na makahinga ang ang masang Pilipino sa sumasakal na matinding kahirapan.

a. Taxation. Ang pagbasura sa EVAT. I-repeal ang EVAT law.
b. Trabaho. Paglikha ng maraming trabaho para sa wala at kulang ng trabaho. Pagcriminalize sa mga napatunayang humahadlang sa karapatang mag-unyon.Pagpapatigil sa kontrakwalisasyon. Pagpapataas ng minimum na sahod.
c. Pabahay. Mass Housing na direktang hahawakan at pangangasiwaan ng gobyerno at mga samahang maralita hindi ng pribadong sektor.
d. Nationalization of Agricultural Lands para magkaroon ng lupang sasakahin ang mga magsasakang wala o kulang ang lupang sinasaka.

2. Demokratikong Reporma. Pagpapalakas sa demokratikong karapatan ng mamamayan hanggang sa antas barangay.

3. Utang ng gubyerno. Isuspinde ang pagbabayad ng utang, sa interes at prinsipal, sa labas ng bansa at gamitin sa pagpapaunlad ng ekonomiya at serbisyo publiko.

4. Repormang Elektoral. Suportahan ng gobyerno ang partido pulitikal na marginalised para epektibong makalahok sa usapin ng paggobyerno at halalan. People’s empowerment hanggang sa antas barangay.

Magkakaroon lamang ng makabuluhang pagbabago sa bansa at mahahango sa kahirapan ang masa kung may maitatayong matinong gobyerno ang masang Pilipino.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: